Textilný inštitút
Akreditovaný certifikačný orgán č. AC017
Certifikát č. 35/2007/AC 017
Oprávňujúci označovať značkou "Priaznivý pre človeka"

certyfikat.jpg
certyfikat_znak.gif
P1019206.jpg